1 . هزینه اشتراک ویژه به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد .

2 . در صورت دریافت اختار کپی رایت محصول مورد نظر از سایت حذف خواهد شد .

3 . در صورت وجود مشکل در محصول مانند مغایرت , هزینه تا 48 ساعت عودت داده خواهد شد ( برای خرید تکی )